Als ruimtelijk ontwerper weet ik hoe belangrijk de openbare ruimte is. We maken er allemaal dagelijks gebruik van en deze ruimte heeft een grote invloed op ons.  Als de openbare ruimte van goede kwaliteit is kan dit een positieve invloed hebben op onze gezondheid, gevoel van veiligheid, sociale ondernemingen en ons geluk!


Binnenkort komt er een omgevingswet die het eenvoudiger maakt voor burgers om ideeën en plannen voor te dragen aan de gemeente. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht belanghebbenden deel te laten nemen aan de planvorming voor de openbare ruimte.  Dit zorgt er voor dat er meer interactie komt tussen de gemeente en haar inwoners. Ik zie de nieuwe wet dan ook als een aanmoediging om onze gedeelde buitenruimte te verbeteren en leefbaarder te maken.


Om ervoor te zorgen dat inwoners zich enerzijds meer betrokken voelen bij wat er in hun gemeente speelt en om anderzijds een maatschappelijk draagvlak te creëren voor gemeentelijke beslissingen, is burgerparticipatie nodig. Ik kan deze participatieprojecten coördineren en zo de openbare ruimte verrijken. Door informatieve momenten te organiseren, een luisterend oor te bieden en ideeën in kaart te brengen kan ik een ruimtelijk adviesontwerp opstellen. Dit geeft voor zowel de gemeente als de inwoners een helder beeld van wat er mogelijk is wanneer belangen en wensen samen worden gebracht.


Ik stimuleer ontmoetingen, enthousiasmeer mensen,  coördineer dromen en laat plannen tot bloei komen. De openbare ruimte is een kostbaar bezit dat we delen en ik wil laten zien hoe mooi het is om daar samen optimaal gebruik van te maken.


Roel Crul

"Ik heb samengewerkt met Lisa. Conceptueel en beeldend sterk en artistiek.

Luisterend en overal een oplossing voor te vinden."

 

-Vorm en Ruimte-

www.roelcrul.nlLisa

Lisa groeide op in een dorp naast 's-Hertogenbosch waarna ze later voor een aantal jaren verhuisd naar Utrecht voor haar studie. Ze studeert af als ruimtelijk ontwerpster aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Tijdens deze HBO opleiding liep ze stage bij Blom&Moors, ontwerp voor de openbare ruimte.

Na haar studie heeft ze deelgenomen aan verschillende projecten met o.a. Bruno Doedens en Roel Crul.

Nadat ze aan veel verschillende projecten heeft meegewerkt focust haar bedrijf zich nu op het coördineren van burgerparticipatie voor de openbare ruimte.